O nama

Naša firma započinje s djelovanjem kasnih 1970ih u Banja Luci (Bosna i Hercegovina), no zbog ratnih zbivanja 1991., seli se u Rijeku gdje službeno posluje od 1993. godine do danas. Bavi se proizvodnjom, distribucijom i reciklažom polietilenske ambalaže korištene u industriji, domaćinstvima, građevini, poljoprivredi, turizmu itd.

Mi-plast je obiteljska firma orijentirana ka zadovoljavanju sadašnjih potreba tržišta ali i okrenuta budućim tehnologijama i inovacijama za bolje sutra našeg planeta.

Prateći nadolazeće trendove, razumijemo nužnost i zalažemo se za visoku razinu zaštite okoliša i održivi razvoj. Kako bi maksimizirali svoj doprinos sprečavanju stvaranja ambalažnog otpada, od 2010. godine posao usmjerujemo ka istraživanjima i razvoju biorazgradivih materijala na bazi biopolimera, te sudjelujemo u brojnim istraživačkim projektima unutar Programa EU Programa za istraživanje i razvoj i inovacije - FP7,  Horizon2020 , Life+ i ESIF.